Fundacja "Porozumienie bez barier" pod przewodnictwem Jolanty Kwaśniewskiej postanowiła czynnie włączyć się w działania na rzecz edukacji kobiet w zakresie dbania o własne zdrowie.

W marcu 2000 r. zakończyła się akcja "Możesz zdążyć przed rakiem". Akcja funkcjonująca pod patronatem Fundacji i przy współudziale firm zaangażowanych w problematykę walki z nowotworami była przedsięwzięciem edukacyjnym, mającym na celu uświadomienie kobietom już po 20-m roku życia konieczności regularnej samokontroli piersi.

Rak piersi - najczęstszy nowotwór złośliwy wśród kobiet, stanowi 17% wszystkich zachorowań na nowotwory złośliwe. Ryzyko zachorowania na raka piersi wzrasta z wiekiem, a jak najwcześniejsze wykrycie choroby, przy obecnym rozwoju medycyny, daje niemal całkowitą pewność wyleczenia. Dzięki nawykowi samokontroli, czyli comiesięcznego badania piersi przez same kobiety oraz dzięki powszechnemu dostępowi do badań przesiewowych mammograficznych i diagnostycznych (USG, MMG, biospsje) szanse na to, aby kobieta "zdążyła przed rakiem" są coraz większe.

Do szerokiego grona odbiorców naszego przesłania staraliśmy się dotrzeć poprzez kompleksową akcję prowadzoną w mediach od października 1999 r. do marca 2000 r. W ramach tej akcji powstały kilkusekundowe spoty reklamowe, na ulicach miast w całej Polsce pojawiły się wielkoformatowe tablice propagujące samobadanie piersi, w przychodniach zdrowia, gabinetach lekarskich, salonach fryzjerskich i kosmetycznych zawisły tablice reklamowe, a kobiety mogły z ulotek i reklam w pismach dla nich przeznaczonych dowiedzieć się szczegółów na temat raka piersi i sposobów walki z nim.

Akcja "Możesz zdążyć przed rakiem" miała na celu zmianę takiego sposobu myślenia i przekonanie o konieczności regularnej samokontroli piersi, co prowadzi do jak najwcześniejszego wykrycia choroby. W ramach realizacji programu Fundacja przekazała 50 tys. zł na dofinansowanie badań mammograficznych dla kobiet wiejskich zwłaszcza z terenów ubogich i zagrożonych wysokim bezrobociem.

Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci niepełnosprawnych w roku 2007.

W tym roku na realizację programu "Dofinansowanie turnusów rehabilitacyjnych dla dzieci" Fundacja przeznaczyła kwotę 150.000,00 zł, która wesprze finansowo turnusy dla około 500 dzieci niepełnosprawnych. W wyjątkowych przypadkach dofinansowanie przyznajemy również osobom dorosłym.

Współpracujemy w tym zakresie nie tylko z indywidualnymi wnioskodawcami, ale też z wieloma stowarzyszeniami i fundacjami z całej Polski.

Pragniemy serdecznie podziękować za moc ciepłych słów, które napływają od osób korzystających z tegorocznego wsparcia.

Ethical values in the family

Family values are the sustaining pillars of character development. In traditional and modern families alike, children are guided by a set of strong morals and cultural customs that are passed from generation to generation. This helps them become independent individuals that contribute to a well-working society. However, there are cases where a severe lack of ethical guide points blocks the educational road for the youngsters. Whether they are abandoned by their peers, or they come from dysfunctional families, they are in dire need of help and support from a third party.

A foundation aimed to care for these unlucky social cases is more than often the only organization capable of helping them. With the aid of many people around the world, funds can be raised and invested into the education of thousands of young individuals. By choosing to skip a weekend vacation or a Live Sex Chat session on http://www.camplace.com, many of us can donate that money to the ones who really need it. In the long run, we can get a satisfaction out of the achievements of some of the people that we helped to receive education.

Children have an insatiable appetite for knowledge and their developing minds are always filled with curiosity. To make the best out of their eagerness to learn they need someone to talk to, like a peer, a friend or a counselor. With the help of a charity foundation, these young minds can be connected to other individuals who are willing to share their experience. Meetings between them can be arranged and the results are bound to be more successful from a face-to-face conversation than from an online discussion on Live Sex Chat platforms.

In many traditional families life takes a different turn if the environment becomes a child-oriented home. This means that once the younger member feels like being the reason behind every decision taken in the family, he or she develops a false feeling of entitlement. Therefore, it is a bigger chance that the person will become selfish and have little to no respect for the other members of the family. In time, he or she will filter through the ethical values and only use the ones that suit them the best. The same will happen to future financial funds that will most likely be invested in long nights on Live Sex Chat rather than in the well-being of the whole family.

With the help of a foundation, children that have been isolated from a friendly, educational environment can still benefit from its teachings. Social workers can offer their services at events organized by the community and help others learn about honesty, faith and loyalty. Young people can take a break from browsing Live Sex Chat platforms and take part in an actual conversation with people who have good intentions. There is nothing more rewarding for an individual than the feeling of bringing a positive contribution to society. Nowadays, just sharing the ethical values we learned from our families is a way of obtaining that.